Екип

Добринка Симова

Учител в начален етап, дейности в ЦДО

Силвена Иванова

Учител в начален етап, дейности в ЦДО

Нина Борисова

Старши учител в прогимназиален етап, дейности в ЦДО

Венета Манчева

Старши учител в начален етап, класен ръководител на 1.а клас

Крумка Радева

Учител в начален етап, класен ръководител на 1. б клас

Мартина Александрова

Учител в начален етап, класен ръководител на 2.а клас

x