ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

04 Юни 2018 

Списък на класираните ученици е поместен в меню Учебна дейност - Прием на ученици

Дни на отворените врати

04 Май 2018 

Дни на отворените врати в 83.ОУ

Уважаеми родители и приятели на 83. ОУ "Елин Пелин"!

С радост ви каним на дни на отворените врати от 08. май до 18. май 2018 г.

Учител

Клас

Тема

Дата,час на провеждане

Място на провеждане

Р. Кръстанова

ПГ

Картина със сламки

11.05.2018г., 11 ч.

кл. стая

Е. Александрова

IА

Среща с бъдещите първокласници от ПГ и ДГ

18.05.2018г.

кл. стая

Й. Николова

IБ

Среща с бъдещите първокласници от ПГ и ДГ

18.05.2018г.

кл. стая

К. Венкова

IIА

Какво научих във втори клас, състезание

17.05.2018г.

зала

Кр. Радева

IIБ

Какво научих във втори клас, състезание

17.05.2018г.

зала

М. Александрова

IIIА

 Healthy and funny sandwiches / Здравословни и забавни сандвичи – урок по англ.език

08.05.2018г., 12.45ч.

кл. стая

Ю. Коцева

IIIБ

Аз обичам да чета. Книгите на „Бисерче вълшебно“ – съвместна дейност с родители

14.05.2018г.,16.50 ч.

кл. стая

М. Ценова

IVА

Цветна алея в училище

18.05.2018г., 16.30ч.

уч. двор

В. Найденова

IVБ

Цветна алея в училище

18.05.2018г., 16.30ч.

уч. двор

Е. Вълчева

IV

Групов проект "Българска роза" – по  Проект „Твоят час“

18.05.2018г., 10.30ч.

кл. стая

Ив. Димитрова

V

„Умник Гюро“

11.05.2018 г.,

зала

Й. Пейчинова

V

Healthy kids – My diet.

16.05.2018., 9.30ч.

комп. зала

Е. Бунзина

V

Историята – древна и съвременна наука

08.05.2018г., 7.50ч.

кл. стая

Ст. Хантова

V - VII

Защита на модели: „Дразнимост и движение“

09.05.2018г.

зала

Кр. Йорданов

I – IV

Награждаване на участниците в юбилейния футболен турнир

10.05.2018 г., 12.40 ч.

Спортна площадка

Ил. Бецинска

V

Рисувана музика – валс, ръченица

17.05.2018 г.,12.00ч.

кл. стая

Пл. Желев

ГЦО

IV

Групов проект "Българска роза"  -  по  Проект „Твоят час“

18.05.2018г., 10.30ч.

кл. стая

С. Енева

ГЦО –II

Занимание по интереси – образователни игри

16.05.2018 г.,10.10ч.

кл. стая

Н. Борисова

ГЦО

V - VII

Билките – извор на здраве – по Проект „Твоят час“

16.05.2018г., 14.00ч.

билково поле

СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 18 - 21-април

17 Април 2017 

Уважаеми родители и приятели на 83. ОУ „Елин Пелин“!

Имаме удоволствието да ви поканим на Дни на отворените врати в нашето училище от 18.04. до 21.04.2017 г.  Ще се радваме да ни гостувате и да споделите предизвикателствата на ученето и вдъхновението на творчеството с нашите прекрасни ученици и техните мотивиращи учители.

Очакваме ви!

                    От педагогическия колектив на 83. ОУ

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В 83. ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“

18-21.04.2017 г.

ПРОГРАМА

1. Подготвителна група – Изработване на еко играчки – 21.04.2017 г.  - 10.30 ч. – Р. Кръстанова

2. I а клас – Природни бедствия и аварии – Час на класа – 21.04.2017 г.  – 10.30 ч.  – В. Манчева

3. I б клас – Занимателна математика ФУЧ – 19.04.2017 г. – 11.20 ч. – Ю. Коцева

4. ПИГ I  клас  Занимания по интереси – Изработване на великденски кошнички – 18.04.2017 г. 15.45 ч. – Св. Енева

5. II а клас – Открит урок по английски език – 21.04.2017 г.- 15.00 ч.  - М. Александрова

6. ПИГ II клас Занимания по интереси – Знам и мога – 20.04.2017 г. – 10.30ч. – С. Иванова

7. ПИГ III и IV клас – занимания по интереси – Седемте чудеса на света – 21.04.2017 г. – 10.30 ч. – Д. Симова

8. V клас – Географията – полезна и интересна – 20.04.2017 г. – 12.00 ч. – Е. Бунзина

9. VI клас – Миналото на България – гордост и сълзи – 20.04.2017 г. - 11.20ч. – Е. Бунзина

10. ПИГ V-VII клас – Занимания по интереси – Дръзки и смели извън класната стая – 19.04.2017 г. – 16.00 ч. – Н. Борисова

11. Литературен клуб – Драматизация по литературна творба – 21.04.2017г. – 12.00 ч. – Ив. Димитрова

ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

17 Декември 2016 

СЪОБЩЕНИЕ

За подпомагане дейността на развитието на 83. ОУ „Елин Пелин" и за граждански контрол на управлението му и в изпълнение на чл. 7, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. предстои създаването на Обществен съвет към училището.

Вярвайки в общия ни стремеж за постигане на устойчивост в развитието на училищните образователни политики и създадените традиции за съвместна работа с родителите, Ви каня на 21.12.2016 г. от 18,30 ч. в училището, ул. „Елин Пелин" № 21, ет. 2, стая 202 за провеждане на събрание на родителите при следния дневен ред:

Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Избор на състав/членове и резервни членове/ на Обществен съвет към 83. ОУ „Елин Пелин"

Правомощията на Обществения съвет са оповестени на сайта на 83. ОУ „Елин Пелин" - РАЗДЕЛ "уЧЕБНА ДЕЙНОСТ, "ДОКУМЕНТИ".

Разчитам на активното Ви участие в дейностите, определящи съдбата на децата ни.

КАМЕЛИЯ КРЪСТЕВА

ДИРЕКТОР НА 83. ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН"

20160414_104946

БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ НА ГОСТИ В 83. ОУ

14 Април 2016 

На 14.04.2016 г. децата от четвъртите групи в 66. ОДЗ "Елица" - бъдещи първокласници - посетиха училището. С интерес и вълнение те седнаха на чиновете в класната стая, разгледаха училището, чуха училищния звънец. Малчуганите пяха и рецитираха, а по-големите им приятели ги поздравиха със специално нарисувани картички и демострираха своите умения за четене. Посещението завърши с разходка в училищния двор.

P1020440

Spelling Bee

08 Март 2016 

x