АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

01.02.2019 г.

СЕДМИЧНОТО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК Е КАЧЕНО В МЕНЮ УЧЕБНА ДЕЙНОСТ, ПОДМЕНЮ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ.

 

27.09.2018 г.

В МЕНЮ "УЧЕБНА ДЕЙНОСТ" - ДОКУМЕНТИ Е ПОМЕСТЕНА ОБЯВА ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В УЧИЛИЩЕТО

 

14.06.2018 г.

 ГРАФИК ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС.

18 юни – до 12 часа - подаване на заявления за трето класиране

18 юни – 18 часа – обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране

19 – 20 юни – до 12 часа – записване на учениците, приети на трето класиране

20 юни – 18 часа – обявяване на свободните места след трето класиране


04.05.2018 г.

Уважаеми родители и приятели на 83. ОУ, с радост ви каним на Дни на отворените врати от 08. май до 18. май 2018 г. За подробна информация моля посетете меню Новини.

30.03.2018 г.

С решение на ПС на 83. ОУ от 20.03.2018 г. е утвърден училищният план-прием. За учебната 2018/2019 г.  в първи клас ще бъдат приети 44 ученици. 

 

 

21.03.2018 г.

В меню Учебна дейност - Прием на ученици са качени:

1. Наредба за прием на деца в общинските детски заведения и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община;

2. Система за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Столична община

3. Решение № 173 на СО за изменеие и допълнение на Решение № 83 на СО

За учебната 2018/2019 година кандидатстването в подготвителна група може да се извършва по електронен път в Информационната система на Столична община. Системата е отворена от 19.03.2018 г. до 10.05.2018 г.

Кандидатстването за прием в първи клас за 2018/2019 учебна година започва от 16.04.2018 г.

 

02.02.2018 г.

Седмичното разписание за втория учебен срок е качено в меню Учебна дейност - Учебна програма

ВАЖНО! 26.01.2018 г.

Във връзка с обявена от Столичната регионална здравна инспекция грипна епидемия в област София-град със заповед на министъра на образованието и науката дните от 29.01.2018 г. до 02.02.2018 г. ще бъдат неучебни за всички столични училища.

Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади.

Запазва се и графикът на междусрочната ваканция.

ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА VII КЛАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ГРАФИК НА 28.01.2018 г. ОТ 14:00 ч. В 83. ОУ.

Седмичното разписание за втория учебен срок ще бъде публикувано на сайта на училището и в електронния дневник до 31.01.2018 г.

 

 

 

ВАЖНО! СОС Е ПРИЕЛ ПРОМЕНИ В ТАКСИТЕ ЗА НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ. ПИСМОТО И РЕШЕНИЕ № 639 НА СОС СА КАЧЕНИ В РАЗДЕЛ "УЧЕБНА ДЕЙНОСТ" - "ДОКУМЕНТИ"

 

ВАЖНО! В РАЗДЕЛ "УЧЕБНА ДЕЙНОСТ" - "ДОКУМЕНТИ" Е ПОМЕСТЕНА ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 83. ОУ И ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - ДОГОВОР

 

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА ЗА ПЪРВИ КЛАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 01.09.2017 г. /петък/ ОТ 17.30 ч.

 

 

СПИСЪКЪТ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА Е ПОМЕСТЕН В МЕНЮ "УЧЕБНА ДЕЙНОСТ" - "ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ"

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

В меню "Учебна дейност" - "Прием на ученици" ще намерите

1.Правила за прием в първи клас през 2017/2018 учебна година

2. Карта на териториалния район на 83. ОУ "Елин Пелин".

3. Заявление за прием в първи клас за учебната 2017/2018 година

4. Заповед за утвърдения училищен план-прием за 2017/2018 учебна година.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 18.04.2017 г. до 19.05.2017 г. от 8.00 до 16.30 ч. от АДРИАНА ТОДОРОВА - ЗАС.

Полезна информация

Постижения

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ В КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО

 

През месец март ученици от начален етап в 83. ОУ "Елин Пелин" се включиха конкурса за детско творчество по случай седмицата на гората на тема "В гората", организиран от Дирекцията на природен парк "Витоша". Младите таланти се изявиха в различни категории и журито оцени високо техните творчески умения. С гордост обявяваме имената на наградените:

Първи клас:

Борислав Стаменов - първо място в категория "Абстрактно изкуство", Владимир Варадинов - второ място в категория "Абстрактно изкуство", Андреа Иванова - трето място в категония "Абстрактно изкуство, Денислав Стаменов - първо място в категория "Картина с молив"

Трети клас:

Ивана Радославова - второ място в категория "Макети", Ивалин Табаков - трето място в категория "Литературно творчество".

Наградите от Дирекция природен парк "Витоша" ще бъдат връчени на победителите на празника на училището - Деня на Земята, 22.04.2016 г.

Постижения в учебната и в спортната дуйност през 2013/2014 учебна година

    Ученици с високи резултати от участия в олимпиади областен кръг     1. Български език и литература Елиз Кенан Бехчет-6 кл. 2. Физика и а...

x